Werkwijze

Na het eerste vaak telefonische contact wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek, meestal bij u thuis. Tijdens dit eerste vrijblijvende gesprek komen de diverse aspecten van het letsel en de mogelijke gevolgen aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan de toedracht, de aansprakelijke partij en welke schade ingebracht/gevorderd kan worden. Tevens wordt de medische kant van uw zaak besproken en wordt uitgelegd hoe een schaderegelingstraject er in grote lijnen uitziet.

Na bespreking van de diverse onderwerpen worden afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Is er sprake van een duidelijke zaak met de mogelijkheid van verhaal van uw schade op de aansprakelijke partij, dan zullen onze kosten eveneens worden verhaald. Zie daarvoor de pagina kosten. Dit is in de meeste gevallen een verzekeraar. Hierdoor zijn er voor u (meestal) geen kosten verbonden aan de inschakeling van ons bureau. Mocht dat wel zo zijn dan wordt dat besproken.

  • Deel deze pagina