Overige ongevallen

Dieren

Letsel door dierenU heeft letsel opgelopen door een (loslopend) dier of door een dier dat ontsnapt is aan de aandacht van de eigenaar. De eigenaar is in vrijwel alle gevallen aansprakelijk. Dit geldt niet voor in het wild levende dieren.

Tekortschietend wegbeheer

Op de openbare weg bent u ten val gekomen door een gat in de weg, een slechte en/of gevaarlijke verkeerssituatie. Regelmatig komt het voor dat de wegbeheerder tekort is geschoten in het onderhoud van wegen, fietspaden, trottoirs e.d. Leg uw situatie aan ons voor en wij adviseren u.

Omvallende bomen

Tijdens een storm valt een boom op uw auto waardoor er letsel is ontstaan. Bij nader onderzoek blijkt dat de boom al jaren dood hout had en het omvallen te wijten is aan onvoldoende controle door de eigenaar (provincie, gemeente e.d.).

Opstallen

Door vallende onderdelen van opstallen (zoals bijvoorbeeld een stellage bij een verbouwing, dakpannen van een gebouw) kan letsel ontstaan. Veelal is de eigenaar aan te spreken omdat hij een wettelijke verplichting heeft de opstallen goed te onderhouden en te controleren.

(Zie daarvoor de pagina aansprakelijkheid)

  • Deel deze pagina