Medische fouten

Medische foutTen gevolge van een medische behandeling kan letselschade ontstaan. Hierbij kan gedacht worden aan het niet (tijdig) stellen van de juiste diagnose, een (deels) verkeerde of niet volledig uitgevoerde behandeling, bij vergissing verkeerde medicijnen toedienen en te late doorverwijzing naar (andere) specialisten. Veel  hangt ook af van de informatieverstrekking, de voorlichting en de uitleg.

Wanneer spreekt men van een medische fout? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Uit het bovenstaande blijkt al dat veel afhangt van verschillende factoren. Bij een behandeling kan niet altijd resultaat gegarandeerd worden; de behandelaar moet zich zo goed mogelijk inspannen om een bepaald resultaat te behalen. Tevens dient, voordat een behandeling wordt uitgevoerd, informatie verstrekt te worden over die behandeling, over mogelijke daaraan verbonden risico’s en eventuele alternatieve behandelingsvormen. De patiënt heeft recht op deze informatie alvorens toestemming wordt verleend voor een behandeling of medisch ingreep.

In algemene zin is er sprake van een medische fout als “de arts niet heeft voldaan aan de zorgvuldigheid die van een bekwaam en redelijk handelend arts verwacht mag worden.” Deze ruime opvatting vergt uitgebreid onderzoek alvorens geconcludeerd kan worden of een behandelaar of arts daadwerkelijk aansprakelijk is. Een complicatie staat niet gelijk aan een medisch fout.

  • Deel deze pagina