Hoe zit het met de kosten?

De kosten van de inschakeling van een deskundige vormen een onderdeel van de door u geleden schade. Dit is geregeld in het wetsartikel 6:96 lid 2 BW (Burgerlijk Wetboek). Dit betekent in de praktijk dat de kosten van de te verrichten werkzaamheden door de deskundige in rekening worden gebracht bij de aansprakelijke partij. Van belang is dan wel dat in de zaak aansprakelijkheid is erkend. Dan kost u onze inschakeling niets. Indien er nog geen duidelijkheid is over de aansprakelijkheid dan worden duidelijke afspraken gemaakt over de door ons te verrichten werkzaamheden.

U bent vrij in het kiezen van uw belangenbehartiger. Heeft u bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering dan bent u niet verplicht uw zaak daar onder te brengen. Hierover willen wij u graag nader adviseren. Ook reeds lopende letselschadezaken kunt door ons laten beoordelen (second opinion).

  • Deel deze pagina